Sarah Baker

Sarah Ban Breathnach

Sarah Bernhardt

Sarah Bolger

Sarah Bradford

Sarah Brady

Sarah Brightman

Sarah Brown

Sarah Burton

Sarah Butler

Sarah Caldwell

Sarah Carter

Sarah Chalke

Sarah Charles Lewis

Sarah Churchwell

Sarah Clarke

Sarah Dessen

Sarah Doudney

Sarah Douglas

Sarah Drew

Sarah Dunn

Sarah Ferguson

Sarah Fielding

Sarah Gadon

Sarah Gavron

Sarah Goldberg

Sarah Greene

Sarah Hall

Sarah Harrison

Sarah Hay

Sarah Huckabee Sanders

Sarah Hughes

Sarah Hyland

Sarah J. Maas

Sarah Jeong

Sarah Jessica Parker

Sarah Jones

Sarah Kane

Sarah Kay

Sarah Koenig

Sarah Lacy

Sarah Louise Delany

Sarah MacLean

Sarah McBride

Sarah McLachlan

Sarah Michelle Gellar

Sarah Mlynowski

Sarah Monette

Sarah Orne Jewett

Sarah Palin